Virtain kylät:
Härköskylä | Jäähdyspohja | Killinkoski | Koro | Kotala | Kurjenkylä | Liedenpohja | Ohtola | Vaskivesi | Vaskuu | Äijänneva

Kyläyhdistys

Etusivu
Esittely
Ajankohtaista
Tapahtumat
Kyläyhdistys
Palvelut
Yhteystiedot
Yritykset
Historia


Ylä-Pirkanmaan
seutukuntaTukijoitamme

 


Jäähdyspohjan kyläyhdistys ry


Jäähdyspohjan kyläyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää Jäähdyskylän asukkaiden yhteistyötä, kylän elinkelpoisuutta ja viihtyvyyttä sekä toimia kylän edunvalvojana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotustilaisuuksia, talkoita ja huvi- ja kulttuuritilaisuuksia.

Lisäksi kyläyhdistys osallistuu kyliä koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon eri organisaatioissa. Se tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Toimintansa tukemiseksi kyläyhdistys ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä järjestää myyjäisiä ja arpajaisia.

Toiminta 2003-2004

Kyläyhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa, minkä lisäksi yhdistys kokoontuu tarvittaessa pohtimaan esiintulevia asioita. V. 2003 yhdistys kokoontui 5 kertaa. Vuoden 2004 vuosikokous pidettiin 8. 3. 2004 vanhalla koululla.


Kyläyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous vanhalla koululla maaliskuussa 2003.
Kuva Juha Kallio.

V. 2003 kyläyhdistys järjesti kesätapahtuma Eurankarin soudun. Kyläyhdistys osallistui myös Perinnekylän järjestämään toripäivään sekä Suomen Urheiluliton järjestämään Kunniakierrokseen. Kyläyhdistys oli myös mukana SF-Caravan Pirkanmaa ry:n Vankkurimännikön järjestämässä juhannuskokossa.

Kyläyhdistys antoi Virtain kaupungin pyynnöstä lausunnon vanhan koulukiinteistön käytöstä. Yhdistys esitti kaupungille myös huolensa ja toiveensa rannan käytöstä ja kohtalosta.

Kyläyhdistys huolehti kylän alueella kulkevien yleisten hiihtolatujen kunnossapidosta sekä koulun urheilukentällä olevan luistinradan jäädytyksestä ja aurauksesta.

Jäähdyspohjan kyläyhdistyksen kulttuurijaosto KuJa kokoontui v. 2003 kolme kertaa. Tämä epämuodollisissa merkeissä neuvoapitävä jaosto on ideoinut kesä- ym. toimintaa ja huolehtinut omalta osaltaan tapahtumien käytännön järjestelyistä. Kujan kokouksiin ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet! Kokouksista ilmoitetaan Tapahtumat-sivuilla, ja niistä samoin kuin Kujan toiminnasta voi tiedustella tarkemmin Leena Rädyltä.


Kujan kokous Virtain Pensionaatissa huhtikuussa 2003.

Kuva-arkisto

Kyläyhdistyksen keräämä kuva-arkisto sisältää satoja valokuvia. Jäähdyspohjan koulun historiasta kertovat valokuvat (kuvia vuosilta 1912-2002) on koottu kahdelle CD-rom-levykkeelle. Luokkakuvista otetut paperikopiot sekä näihin liittyvät oppilaiden tunnistuskuvat on koottu ns. kuva-mapiksi. CD-rom-levykkeitä ja kuva-mappia lainataan kyläläisille; lainauksesta voi tiedustella rahastonhoitajalta.

Kyläyhdistys kerää myös valokuvia kylän historiasta sekä uusista tapahtumista. Tämä aineisto on vielä pääosin järjestämättä.

Copyright © 2017 Jäähdyspohjan kyläyhdistys ry.